Książka teleadresowa

Książka teleadresowaPOWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUPSKU, ul. FABRYCZNA 1
DZIAŁ ORGANIZACYJNY (OR)

 

Zadania

Tel.

Wew.

Pokój

Kierownik

59 846-09-13

35

35

 

 

Sprawy organizacyjno – kadrowe

 

Zadania

Tel.

Wew.

Pokój

Zamówienia publiczne, ZFŚS

59 846-09-15

36

37

Obsługa Powiatowej Rady Rynku Pracy, szkolenia pracowników

59 846-09-14

34

36

Kadry

59 846-09-15

36

37

 

 

Obsługa prawna
(wtorek od 7.45 do 11.45, piątek od 11.00 do 15.00)

 

Zadania

Tel.

Wew.

Pokój

Radca prawny

59 846-09-05

32

27

 

 
Sprawy administracyjno – gospodarcze

 

Zadania

Tel.

Wew.

Pokój

Obsługa sekretariatu

59 845-67-81

21

25

Zamówienia publiczne, ZFŚS, archiwum

59 846-09-07

30

31

Kierowca

59 846-09-08

31

31a

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (IOD)

 

Zadania

Tel.

Wew.

Pokój

e-mail

Inspektor Ochrony Danych

59 846-09-15

36

37

iod@pup.slupsk.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych

59 846-09-65

99

21

iod@pup.slupsk.pl

Administrator Systemów Informatycznych

59 846-09-64

98

21

iod@pup.slupsk.pl

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW BHP i OC (BHP)

 

Zadania

Tel.

Wew.

Pokój

BHP, OC

59 846-09-03

26

24

 

 

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ (CAZ)
DZIAŁ INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY (IR)

 

Zadania

Tel.

Wew.

Pokój

Kierownik CAZ
Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy

59 846-09-12

33

34

 

 

Specjaliści do spraw programów

 

Zadania

Tel.

Wew.

Pokój

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

59 846-09-47
59 846-09-06

97
23

28

Roboty publiczne, prace interwencyjne i społecznie użyteczne

59 846-09-46

96

23

Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy

59 846-09-09
59 846-09-10

24
29

32

Staże

59 846-09-02

28

23

Programy regionalne i lokalne

59 846-09-01

27

22

Refundacja PSU, rob. publicznych i prac interw.

59 846-09-00

25

21

 Informacja

59 845-75-18

57

4

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW KONTROLI (KW)
 

Zadania

Tel.

Wew.

Pokój

Kontrola

59 846-09-03

26

24

 

 


POWIATOWY URZĄD PRACY  UL. LESZCZYŃSKIEGO 8

DZIAŁ ORGANIZACYJNY (OR)
 
Obsługa prawna
(środa od 07.30 do 13.30, piatek od 7.30 do 11.30)

 

Zadania

Tel.

Wew.

Pokój

Radca prawny

59 846-09-68

62

27

 

 

Sprawy administracyjno – gospodarcze

 

Zadania

Tel.

Wew.

Pokój

e-mail

Sekretariat, p.poż

59 845-75-01

40

17

poczta@pup.slupsk.pl

Informacja, p.poż

59 845-75-02

41

Hol

 

 

 

Obsługa informatyczna, statystyka
(it@pup.slupsk.pl)

 

Zadania

Tel.

Wew.

Pokój

Obsługa informatyczna, statystyka

59 846-09-65

99

21

Obsługa informatyczna, statystyka

59 846-09-64

98

21

 

 

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY (FK)

 

Zadania

Tel.

Wew.

Pokój

Główna księgowa

59 846-09-80

65

38

 

 

Księgowość budżetowa

 

Zadania

Tel.

Wew.

Pokój

Księgowość budżetowa

59 846-09-81

69

39

 

 

Księgowość FP i EFS

 

Zadania

Tel.

Wew.

Pokój

Księgowość EFS i Funduszu Pracy

59 846-09-77

74

36

Księgowość EFS i Funduszu Pracy

59 846-09-79

44

37

 

 

Naliczanie i wypłata świadczeń

 

Zadania

Tel.

Wew.

Pokój

Naliczanie zasiłków, ZUS

59 846-09-66

42

23

Windykacja

59 846-09-66

42

23

 

 

DZIAŁ EWIDENCJI, ŚWIADCZEŃ i ARCHIWIZACJI (ES)

 

Zadania

Tel.

Wew.

Pokój

Kierownik

59 846-09-61

54

18

 

 

Zespół do spraw Orzecznictwa (ESO)

 

Zadania

Tel.

Wew.

Pokój

 Odwołania

59 846-09-63

56

20

 

 

Zespół do spraw rejestracji (ESR)

 

Zadania

Tel.

Wew.

Pokój

Rejestracja bezrobotnych

59 846-09-51

50

hol

Rejestracja bezrobotnych

59 846-09-53

73

8

Koordynator do spraw rejestracji

59 846-09-59

77

12

 

 

Ewidencja i świadczenia

 

Zadania

Tel.

Wew.

Pokój

gm. Smołdzino, gm. Kępice, gm. Dębnica Kaszubska, gm. Kobylnica, gm. Damnica, gm. Główczyce, gm. Potęgowo, gm. Redzikowo

59 846-09-60

53

15

m. Słupsk
m. Ustka, gm. Ustka

59 846-09-67

61

24

 

 

Archiwizacja i wydawanie zaświadczeń

 

Zadania

Tel.

Wew.

Pokój

Archiwum

59 846-09-54

45

5

 

 

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ (CAZ)
DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY (UR)
 

Zadania

Tel.

Wew.

Pokój

Kierownik Działu
Usług Rynku  Pracy

59 846-09-76

48

35

 

 

Dodatki aktywizacyjne, opieka nad dzieckiem, zakwaterowanie, refundacja kosztów dojazdu, bony na zasiedlenie

 

Zadania

Tel.

Wew.

Pokój

Dodatki aktywizacyjne, opieka nad dzieckiem, zakwaterowanie, refundacja kosztów dojazdu, bony na zasiedlenie

59 846-09-55

43

6

 

 

Organizacja szkoleń

 

Zadania

Tel.

Wew.

Pokój

Szkolenia, KFS

59 846-09-72

68

31

 

 

Zatrudnianie cudzoziemców, EURES

 

Zadania

Tel.

Wew.

Pokój

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zezwolenia na pracę sezonową

59 846-09-57
59 846-09-52

72
76

2,3

Informacja starosty, EURES

59 846-09-83

14

1

 

 

Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe

 

Zadania

Tel.

Wew.

Pokój

Litery: A-H

59 846-09-69

64

28

Litery: I-Mat

59 846-09-75

46

34

Litery: Maz-Si

59 846-09-74

71

33

Litery: Sk-Ż

59 846-09-73

70

32

Sala konferencyjna

59 846-09-71

67

30

Przyjmowanie ofert pracy

59 846-09-53

73

8

 

 

Zespoły Obsługi Zamiejscowej (URZ)
 
w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8,
 pokój 27, 59 846-09-68, wew. 62 (wtorek)

 

Zadania

Tel.

Wew.

Zespół Obsługi Zamiejscowej w Kępicach

(59) 728-51-00 do 01

 

 

 

Zespoły Obsługi Zamiejscowej (URZ)
 
w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8,

 pokój 27, 59  846-09-68, wew. 62 (wtorek)

 

Zespół Obsługi Zamiejscowej   w Ustce

(59) 814-46-48

 

 

Zespoły Obsługi Zamiejscowej (URZ)
 
w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8,

 pokój 27, 59  846-09-68, wew. 62 (wtorek)

Zespół Obsługi Zamiejscowej   w Dębnicy Kaszubskiej

690 820 342

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Setnik Daniel
(2021-02-11 09:35:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Anioł Anita
(2024-01-08 10:36:36)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki