Wyłączenie jawności informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej

Wyłączenie jawności informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w "przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności".

W Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku znajdują się informacje publiczne, w których dokonano anonimizacji zawartych w nich danych osobowych osób fizycznych.

Zakres wyłączenia: dane osobowe osób fizycznych, w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania, itp.

Powyższe dotyczy w szczególności dokumentów z kontroli umieszczanych w BIP PUP w Słupsku.

Osoba dokonująca wyłączenia: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2022 poz. 902 t.j.)

Wytworzył:
Paweł Kądziela
Udostępnił:
Setnik Daniel
(2021-05-12 11:32:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Setnik Daniel
(2023-12-14 09:36:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki