Kadencja 2015-2019 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku - posiedzenia