☰ Menu

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu PUP Słupsk (pup.slupsk.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 559547
2 Lokalne oferty pracy 33803
3 Ogłoszenia na rok 2020 32465
4 Ogłoszenia na rok 2019 15978
5 Zarządzenia Dyrektora PUP w Słupsku 15755
6 Godziny otwarcia 15307
7 Dyrektor 10734
8 Ogłoszenia o postępowaniach o udzielenie zamówień 10482
9 CBOP 9815
10 Regulamin organizacyjny PUP w Słupsku 7490
11 Oferty pracy 6430
12 Stawki i wysokości zasiłków 6132
13 Zastępca dyrektora 6040
14 Rejestry 6015
15 Główny księgowy 5945
16 Redakcja Biuletynu 5035
17 Wyniki kontroli 4430
18 Wykaz usług elektronicznych 4140
19 Kontrola Zarządcza 4035
20 Statystyka lokalna 4022
21 Instrukcja korzystania z BIP 3989
22 Opiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego 3006
23 Zarządzenia. Rok 2016 2854
24 Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2835
25 Zarządzenia. Rok 2017 2736
26 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 2535
27 Zarządzenia. Rok 2018 2438
28 Deklaracja dostępności 2351
29 Zarządzenia. Rok 2019 2201
30 Polityka Prywatności 2102
31 Kadencja 2015-2019 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku - posiedzenia 2005
32 Zarządzenie nr 20/2018 z dnia 25.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektów Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku". 1844
33 Zarządzenia. Rok 2020 1785
34 Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania 1741
35 Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 1705
36 Sprawozdania 1698
37 Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku 1626
38 Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 14.06.2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 1585
39 Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 14.03.2018 r. w sprawie zmiany załaczników do Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 1542
40 Ogłoszenia na rok 2023 1507
41 Projekty EFS 1487
42 Podstawy prawne działania urzędu 1418
43 Podział Funduszu Pracy 1417
44 Zasady obowiązujace przy tworzeniu projektów aktów prawnych oraz sposób postępowania z projektami aktów prawnych 1392
45 Informacje o możliwości ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego 1391
46 Stosowane środki poprawy efektywności energetycznej 1377
47 Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 38/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku z dnia 31.12.2010 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku 1365
48 Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy 1360
49 Lista działów i stanowisk - dane teleadresowe 1358
50 Informacja o Administratorze i Inspektorze Ochrony Danych 1311
 
liczba odwiedzin: 559547