Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Zarządzenie nr 9/2024 z dn. 23.02.2024 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Zasad przyznawania środków na sfinansowanie kształcenia ustawicznego z limitu podstawowego Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2024 r." element menu 2024-02-23 14:05:04 UTWORZENIE
Zarządzenie nr 8/2024 z dn. 09.02.2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji Socjalnej działajacej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku element menu 2024-02-12 12:43:57 MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 8/2024 z dn. 09.02.2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji Socjalnej działajacej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku element menu 2024-02-12 12:43:38 UTWORZENIE
Zarządzenie nr 7/2024 z dn. 09.02.2024 r. w sprawie dofinansowania do zakupów okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych element menu 2024-02-12 12:41:50 UTWORZENIE
Zarządzenie nr 6/2024 z dn. 08.02.2024 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Zasad finansowania studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy" element menu 2024-02-08 12:37:14 UTWORZENIE
Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku w dniu 01.02.2024 r. element menu 2024-02-06 13:16:41 UTWORZENIE
Zarządzenie nr 5/2024 z dn. 19.01.2024 r. w sprawie ustalenia Preliminarza rzeczowo-finansowego oraz Tabel dopłat Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku na rok 2024 element menu 2024-01-19 13:00:42 UTWORZENIE
Zarządzenie nr 4/2024 z dn. 19.01.2024 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Zasad przyznawania bonów szkoleniowych dla osób bezrobotnych do 30 roku życia" element menu 2024-01-19 10:59:26 MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 4/2024 z dn. 19.01.2024 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Zasad przyznawania bonów szkoleniowych dla osób bezrobotnych do 30 roku życia" element menu 2024-01-19 10:59:07 UTWORZENIE
Zarządzenie nr 3/2024 z dn. 18.01.2024 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku element menu 2024-01-18 10:25:50 UTWORZENIE
Zarządzenie nr 1/2024 z dn. 10.01.2024 r. w sprawie ustalenia "Zasad dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy" element menu 2024-01-11 14:30:13 MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 2/2024 z dn. 10.01.2024 r. w sprawie ustalenia "Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie dziełalaności gospodarczej" element menu 2024-01-11 14:29:55 MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 1/2024 z dn. 10.01.2024 r. w sprawie ustalenia "Zasad dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy" element menu 2024-01-11 12:56:18 MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 2/2024 z dn. 10.01.2024 r. w sprawie ustalenia "Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie dziełalaności gospodarczej" element menu 2024-01-11 12:56:14 MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 2/2024 z dn. 10.01.2024 r. w sprawie ustalenia "Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie dziełalaności gospodarczej" element menu 2024-01-11 10:30:44 UTWORZENIE