☰ Menu
PUP Słupsk
Grafika zawierająca herb PUP Słupsk

Piątek 22.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wyniki kontroli

 

 

04.04.2006 Protokół kontroli Nr 59/2006 przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy 76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1

Pobierz PDF)

 20.02.2008 Opinia-SPORZL1.1-PUP-GS  Pobierz (PDF)
 20.02.2008 Opinia-SPORZL1.5-PUP-GS   Pobierz (PDF)
 20.02.2008 Raport-SPORZL1.1-PUPGS   Pobierz (PDF)
20.02.2008 Raport-SPORZL1.5-PUPGS  Pobierz (PDF)
16.06.2009 Protokół Nr 5/2009 z kontroli w PUP przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu  Pobierz (PDF)
03.12.2009 Protokół z kontroli 5% wydatków w 2009 roku Pobierz (PDF)
07.07.2010 Kontrola projektu EUROKARIERA Pobierz (PDF)
09.04.2010 Realizacja pożyczek udzielonych na podjęcie działalności  gospodarczej
i utworzenie dodatkowych miejsc pracy w latach 1993-1994 w odniesieniu do spraw niezakończonych
Pobierz (PDF)
10.02.2010 Protokół kontroli sprawdzającej akta osobowe i wydatki na wynagrodzenia za lata 2008-2009 Pobierz (PDF)
23.06.2010 Rozwój i upowszechnianie usług rynku pracy - kontynuacja Pobierz (PDF)
28.07.2010 Wyniki kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku dot. projektu EUROKARIERA Pobierz (PDF)
14.03.2011 Informacja Pokontrolna Nr I/16/2011/01 Pobierz (PDF)
10.05.2011 Informacja Pokontrolna Nr II/30/2011/01 Pobierz (PDF)
03.06.2011 Protokół z kontroli wydatków z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej, prawidłowości gospodarowania mieniem, stopnia i sposobu wdrożenia kontroli zarządczej oraz zasad organizacji stanowisk pracy, za lata 2010 - 2011 Pobierz (PDF)
21.12.2011 Informacja  Pokontrolna nr I/93/2011/01 dotycząca przeprowadzonej przez WUP w Gdańsku w dniu 13-15.12.2011 r. kontroli realizowanego przez PUP w Słupsku Projektu "Kariera bez barier" POKL.06.01.01-22-022/11 Pobierz (PDF)
16.01.2012 Dot. kontroli realizacji Projektu nr POKL.06.01.01-22-022/11 "Kariera bez barier" Pobierz (PDF)
15.03.2012

Informacja  Pokontrolna nr II/17/2012/01 dotycząca przeprowadzonej przez WUP w Gdańsku w dniach 13-15.03.2012 r. kontroli realizowanego przez PUP w Słupsku Projektu "Kariera bez barier" POKL.06.01.01-22-022/11

Pobierz (PDF)

18.05.2012 Informacja Pokontrolna Nr I/30/2012/01. Kontrola planowa projektu "Profesjonalna kadra 2012-2013" Pobierz (PDF)
17.07.2012 Protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzonej w dniach 03-17.07.2012 r. Pobierz (PDF)
26.09.2012 Zalecenia pokontrolne Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące kontroli w przedmiocie:
1) Realizacji zadań z zakresu usług i instrumentów rynku pracy w     ramach, wyodrębnionego w Powiatowym Urzędzie Pracy, Centrum Aktywizacji Zawodowej,
2) Zasadności wydatków na szkolenia pracowników Urzędu za okres 01.01.2010 do dnia kontroli,
   przeprowadzonej w dniach 20-21.09.2012 r.
 
Pobierz (PDF)
06.08.2012 Informacja Pokontrolna Nr VI/51/2012/01 przeprowadzona przez WUP w Gdańsku w dniach 24-26.07.2012 r. dotycząca realizowanego przez PUP w Słupsku projektu POKL.06.01.03-22-011/08 pod nazwą EUROKARIERA Pobierz (PDF)
16.05.2013 Informacja pokontrolna nr II/49/2013/01 z dnia 16.05.2013 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku ? Projekt ?Profesjonalna kadra 2012-2013? Pobierz (PDF)
29.01.2013 Informacja pokontrolna nr III/5/2013/1 z dnia 29.01.2013 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku ? Projekt ?Kariera bez barier? Pobierz (PDF)
06.05.2013 Protokół nr 1/2013 z dnia 06.05.2013 r. z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku przez zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w dniu 26 kwietnia 2013 Pobierz (PDF)
07.05.2013 Protokół z dnia 30.04.2013 r. z kontroli publikacji obligatoryjnych informacji publicznych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego Pobierz (PDF)
31.01.2013 Wystąpienie Państwowej Inspekcji Pracy w Słupsku z dn. 31.01.2013 Pobierz (PDF)
03.09.2013 Informacja pokontrolna nr VII/82/2013/01. Kontrola planowa Projektu "Eurokariera" Pobierz (PDF)
28.10.2013 Informacja pokontrolna Nr I/97/2013/01 Pobierz (PDF)
30.03.2015 Protokół nr 5/2014 z kontroli przeprowadzonej w PUP w Słupsku w dniu 09.10.2014 r. Pobierz (PDF)
30.03.2015 Informacja pokontrolna z dnia 24.06.2014 r. przeprowadzona przez WUP Pobierz (PDF)
30.03.2015 Wojewoda Pomorski - uwagi pokontrolne z dnia 03.06.2014 r. Pobierz (PDF)
15.07.2015 Protokół z kompleksowej kontroli prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności kontrolnej wykonywanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w 2014 roku - Starostwo Powiatowe Pobierz (PDF)
12.10.2015 Zalecenia pokontrolne - Starostwo Powiatowe Pobierz (PDF)
11.02.2016 Informacja pokontrolna nr I/2/2016/01 z dnia 01.02.2016 r. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku - Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk (I)" Pobierz (PDF)
26.07.2016 Protokół z kontroli opracowanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego procedur wynagradzania i premiowania pracowników wedle obowiązujących przepisów prawa i ich realizacja w 2015 roku - Starostwo Powiatowe w Słupsku pobierz (PDF)
09.09.2016 Sprawozdanie z kontroli finansowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku - Starostwo Powiatowe pobierz (PDF)
20.10.2016 Informacja pokontrolna nr I/9/2016/01 z dnia 18.10.2016 r. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku - Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk (II)" Pobierz (PDF)
11.10.2016 Protokół z czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój -  Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk (I)" Pobierz (PDF)
22.11.2016 Protokół nr ZKO-I.1710.2.2016 z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Starostwa Powiatowego w Słupsku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku w zakresie wykonywania zadań obronnych nałożonych przez Starostę Słupskiego Pobierz (PDF)
29.12.2016 Informacja pokontrolna z dnia 29.12.2016 r. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku - Projekt "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu słupskiego i miasta Słupsk (II)" Pobierz (PDF)
02.05.2017 Informacja pokontrolna nr RPO II/3/2017/01 z dnia 26.04.2017 r. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku - Projekt "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu słupskiego i miasta Słupsk (II)" Pobierz  (PDF)
02.05.2017 Informacja pokontrolna nr II/33/2017/01 z dnia 26.04.2017 r. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku - Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk (II)" Pobierz (PDF)
21.09.2017 Informacja pokontrolna nr I/5/2017/01 z dnia 21.09.2017 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku  - Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk (III)" Pobierz (PDF)
05.12.2017 Informacja pokontrolna nr II/13/2017/01 z dnia 05.12.2017 r. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku - Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk (III)" Pobierz (PDF)
13.12.2017 Protokół Ministerstwa Finansów Departamentu Audytu Środków Publicznych Wydziału Terenowego w Gdańsku z dnia 13.12.2017 r. - Projekt "Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu słupskiego i miasta Słupsk (II)"  Pobierz (PDF)
21.08.2018 Protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Słupsku z dnia 20.08.2018 Pobierz (PDF)
03.10.2018 Informacja Pokontrolna Nr RPO/I/8/2018/I z dnia 28.09.2018 r. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku - Projekt "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu słupskiego i miasta Słupsk (III)" Pobierz (PDF)

 

Wytworzył:
Andrzej Kuc
Udostępnił:
Andrzej Kuc
(2008-04-16 12:56:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Anita Anioł
(2019-09-06 12:10:11)

 
liczba odwiedzin: 1015792

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X