☰ Menu
PUP Słupsk
Powiat słupski

Sobota 04.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu PUP Słupsk (pup.slupsk.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 545076
2 Lokalne oferty pracy 33015
3 Ogłoszenia na rok 2020 30686
4 Ogłoszenia na rok 2018 18539
5 Ogłoszenia na rok 2019 15821
6 Godziny otwarcia 14311
7 Zarządzenia Dyrektora PUP w Słupsku 14182
8 Ogłoszenia na rok 2017 11532
9 Dyrektor 10243
10 CBOP 9366
11 Ogłoszenia o postępowaniach o udzielenie zamówień 7691
12 Regulamin organizacyjny PUP w Słupsku 7097
13 Oferty pracy 6254
14 Stawki i wysokości zasiłków 5820
15 Rejestry 5693
16 Zastępca dyrektora 5648
17 Główny księgowy 5550
18 Redakcja Biuletynu 4761
19 Wyniki kontroli 3996
20 Wykaz usług elektronicznych 3806
21 Statystyka lokalna 3756
22 Instrukcja korzystania z BIP 3702
23 Kontrola Zarządcza 3464
24 Opiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego 2726
25 Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2715
26 Zarządzenia. Rok 2016 2657
27 Zarządzenia. Rok 2017 2560
28 Zarządzenia. Rok 2018 2266
29 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 2122
30 Deklaracja dostępności 1975
31 Zarządzenia. Rok 2019 1934
32 Polityka Prywatności 1868
33 Kadencja 2015-2019 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku - posiedzenia 1765
34 Zarządzenie nr 20/2018 z dnia 25.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektów Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku". 1704
35 Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 1483
36 Zarządzenia. Rok 2020 1476
37 Sprawozdanie z kontroli zarządczej w 2012 r. 1462
38 Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania 1443
39 Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 14.06.2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 1430
40 Sprawozdania 1407
41 Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 14.03.2018 r. w sprawie zmiany załaczników do Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 1396
42 Informacja o Powiatowej Radzie Rynku Pracy 1342
43 Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku 1260
44 Podstawy prawne działania urzędu 1254
45 Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 38/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku z dnia 31.12.2010 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku 1186
46 Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy 1171
47 Projekty EFS 1167
48 Informacje o możliwości ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego 1149
49 Podział Funduszu Pracy 1142
50 Zasady obowiązujace przy tworzeniu projektów aktów prawnych oraz sposób postępowania z projektami aktów prawnych 1140
 
liczba odwiedzin: 545076